Актуално

63% успеваемост с донорски яйцеклетки в Болница ВИТА

21.11.2023
В съвременно общество сякаш преодоляхме предразсъдъците по отношение на зачеването чрез инвитро оплождане, темата вече не е табу. Все повече двойки прибягват до помощта и медицинските услуги на центровете по асистирана репродукция и все повече нараства броят на дечицата, родени в резултат на този метод. Все още обаче малко се коментира темата за намаления и изчерпан яйчников резерв и невъзможността за забременяване със собствени яйцеклетки.

Терминът „овариален резерв“ включва наличните в даден момент от живота на жената примордиални фоликули. Той е тясно свързан с репродуктивния потенциал. Колкото по-голям е броят на оставащите яйцеклетки, толкова по-голям е шансът за постигане на бременност и обратно – намаленият овариален резерв значително понижава възможността за зачеване.

Резултатите от процедурите на лечение чрез инвитро оплождане при пациентки с намален яйчников резерв се свързват с малък брой фоликули след проведена контролирана овариална хиперстимулация, малък брой аспирирани яйцеклетки с влошени морфологични белези, нисък процент на оплождане, малко получени ембриони, често с лошо качество, и съответно нисък процент постигнати клинични бременности.

Скоростта на физиологичното изчерпване на яйчниковия резерв е сравнително постоянна през живота на жената, но осезаемо се засилва на възраст около 35 – 37 години и приключва с менопаузата. Наблюдава се също нерядко и преждевременно изчерпан яйчников резерв, в резултат на различни фактори - конгенитални, ятрогенни (хирургични манипулации, химиотерапия и лъчетерапия) или идиопатични, при които млади жени вече не произвеждат годни за оплождане яйцеклетки.

Приоритетите на съвременната жена често са изместени в посока кариерно развитие, а раждането и отглеждането на деца често се отлага за по-късен етап. Вероятно в някаква степен  “спокойствието“ на тези жени се дължи и на ширещата се медийната заблуда, че чрез инвитро процедура безпроблемно се постигат бременности във всяка възраст. За съжаление обаче то не е панацея и в една не малка част от случаите отлагането във времето се оказва фатално - инвитро процедурите със собствени яйцеклетки не дават резултат. Тогава единствената възможност и слънчев лъч в тунела за тези пациентки се явява инвитро процедурата с донорски яйцеклетки.

Донорските яйцеклетки могат да бъдат от “фреш процедура” по даряване или от все по-налагащия се метод с използване на замразени яйцеклетки от донорски банки. Този метод дава възможността за изключително богат избор на донор чрез закупуването на конкретен пакет с брой яйцеклетки, отговарящи както на медицинските нужди, така и на финансовите възможности на пациентката.

Екипът на ВИТА Инвитро център се гордее с реален процент постигнати клинични бременности с донорски яйцеклетки за 2023 г. (към 15.11.2023 г.) - 62.9%, като 17.6% от тях - двуплодни бременности. Ние работим с първата банка за яйцеклетки в Европа, създадена през 2012 г., за да отговори на все по-нарастващата нужда от донорски яйцеклетки. Банката разполага с голям донорски фонд и гарантира най-високо качество на замразените яйцеклетки. Пациентките не се включват в дълги списъци с чакащи за избор на донор, а нашият екип отговаря за намирането на идеалния донор.

Жените, дарили свои яйцеклетки, са на възраст между 18 и 33 години. Всички те биват подлагани на първоначална оценка в интервю, за да се анализират семейната и личната история. Извършват им се задължителни кръвни изследвания, които включват биохимия, патология, кръвна картина, коагулация, серология, както и генетични изследвания, които позволяват минимизирането на риска от предаването на генетични заболявания на родените деца.

Когато пациентката реши да се подложи на процедура с донорски яйцеклетки, най-тревожният въпрос е дали нейният донор ще прилича физически на нея. Екипът ни съобразява Вашите фенотипни характеристики (физически характеристики, раса/етнос, кръвна група) и се старае да предложи донорка с характеристики, сходни на Вашите. Освен това донорската банка разполага с технология за лицево разпознаване, за да намери донорите, които имат най-голямо съвпадение с чертите на реципиентите. Анонимността е напълно гарантирана!

Транспортът на яйцеклетките се осъществява с криоконтейнери с течен азот, специализирани за транспортиране на клетки и тъкани, за да се гарантира тяхното качество. В случай на неуспешно възстановяване на повече от 50% от яйцеклетките при размразяване банката гарантира компенсация чрез изпращане на допълнителен пакет от яйцеклетки.

Предвид деликатността на темата сме наясно, че много малко майки, забременели с донорски яйцеклетки, биха обявили публично това. От друга страна за нас като специалисти е законов, морален, професионален и дори емоционален дълг да пазим най-съкровените им тайни. Но сме истински щастливи, когато видим лицата на тези жени, прегърнали малките си Слънчица!

Запишете час за консултация във ВИТА Инвитро центъра, за да научите повече за донорските яйцеклетки и за всички методи на асистирана репродукция, на тел. 0882060433.
Всички публикации

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Контакти

София 1407
ВИТА БАЗА 2 - ул. Филип Кутев №10
Телефони: +359882060433, 02 45 22 141
Е-mail: [email protected]