Актуално

Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди – между социалните митове и никога незадаваните интимни въпроси

23.02.2021
Днес всеки шести човек на планетата среща трудности в стремежа си да създаде дете. В България двойките с репродуктивни проблеми са над 200 000 души, като повече от 50 000 от тях са семейства, които се нуждаят от донорски материал за своето бъдещо дете.

Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди е човеколюбиво, доброволно, безвъзмездно, анонимно дело, благодарение на което жени и мъже - донори на материал за репродукция, помагат на хора с проблеми, които искат да сбъднат мечтата си за рожба.

Това е изключително хуманен акт, благодарение на който хиляди жени могат да усетят майката в себе си и да се радват на свое дете. Практикува се от над 30 години по света.

Донорство на яйцеклетки
Чрез дoнopcĸи яйцeĸлeтĸи се дава възмoжнocт да се помогне нa:
•    жeни c недостатъчна фyнĸция нa яйчницитe и преждевременно влезли в мeнoпayзa, ĸoитo обаче имaт възмoжнocт зa изнocвaнe нa плoдa и за paждaнe;
•    жени с тежки наследствени болести, при които има риск за предаване на тази болест върху децата;
•    жени, родени с яйчникови увреждания, които не могат да произвеждат
яйцеклетки;
•    жени, на които са отстранени яйчниците или  не могат да създадат жизнеспособни яйцеклетки в резултат на проведена химио- или лъчетерапия.

Какви са изискванията към жената, която желае да стане дарител на яйцеклетки:
•    Да е на възраст между 18 до 35 години;
•    Да има поне едно живородено дете;
•    Да е дала писмено съгласие, заверено от нотариус;
•    Да е физически и психически здрава:
•    Да няма наследствени заболявания;
•    Да има отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис;
•    Да няма заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота й или да увредят нейната бъдеща репродуктивна способност;

Как се следи законово процедурата:
Всички, които желаят да дарят яйцеклетки трябва да отговарят на определени изисквания, за да станат дарители. Тези изисквания са заложени в Наредба №28 на Министерството на здравеопазването за дейностите по асистирана репродукция от 20 юни 2007 г.

Донорките могат да даряват яйцеклетки до момента, в който осъществят пет успешни бременности, като в това число се включват и собствените им деца. Тази бройка се следи от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Всеки потенциален донор се проверява по служебен път за предходни дарявания и за техния резултат. Дарителският акт се регистрира задължително в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, като всяка яйцеклетка включително получава служебен идентификационен номер, под който се завежда в регистрите на агенцията.

Донорството на яйцеклетки е абсолютно анонимно, а жените, получили яйцеклетките, нямат никаква информация за дарителката, както и обратното.

Донорството на яйцеклетки е безвъзмездно. Според Наредба №28/2007 на МЗ за дейностите по асистирана репродукция се допуска единствено обезщетяване на донорите в разумни размери за направени разходи за път, настаняване и престой, отсъствие от работа, за причинен дискомфорт и болка, за пропуснати ползи и др.
Съгласието за донорство се удостоверява с нотариално заверена Декларация –информирано съгласие.

Каква се осъществява на практика даряването на яйцеклетки?
На жената, която желае да стане донор, най-напред се  снема подробна анамнеза  правят редица изследвания- за инфекции, хормонални  изследвания, цитонамазка, микробиологично изследване на влагалищен секрет, както и ехографски преглед. Извършва се и оценка на яйчниковия резерв, за да се провери  как ще реагира на хормоналната стимулация. Ако резултатите от изследванията установят, че желаещата може да бъде донор, в присъствието на нотариус дарителката подписва информирано съгласие за извършване на процедурата, както и за акта на дарение.

Самата процедура представлява хормонална стимулация с малки подкожни инжекции за период от  9 до 13 дни.  Добиването на яйцеклетките  се извършва чрез  фоликулна пункция на яйчниците под пълна венозна упойка, която трае 3-4 минути. Самата манипулация отнема около 10-15 минути. Tя е напълно безболезнена и се извършва под краткотрайна упойка главно с цел да се осигури неподвижност на жената при пункцията.

Преди да ѝ бъде поставена упойката, дарителката минава през тестове за алергични реакции и се наблюдава от анестезиолог по време на извършване на процедурата. След извършване на пункцията и извличането на яйцеклетките, жената остава за  2-3 часа в  клиника под лекарски надзор. С това процедурата по даряването завършва.

След като яйцеклетките бъдат извлечени, те се оплождат от сперма, дадена от  от съпруга или от донорска сперма в лабораторията. След няколко дни се прави и самият ембриотрансфер  на пациентката.

Донорство на сперматозоиди
В случай, че една двойка не може да зачене дете поради лошото качество на спермата на съпруга, то те могат да използват сперма от донори и да решат успешно този проблем.

Съвременната репродуктивната медицина използва сперматозоиди от доброволни донори на сперма. Даряването на сперма се използва вече в продължение на много години за лечението на безплодие в целия свят.

Чрез дoнopcĸи сперматозоиди има възмoжнocт да се помогне:
•    на съпруга, чийто съпруг няма сперматозоиди, т.нар. азооспермия
•    на съпруг, който има наследствено заболяване, което може да бъде наследено от децата (мускулна дистрофия, хемофилия);
•    на съпруг, заразен с ХИВ.
Какви са изискванията към мъжа, който желае да стане дарител на сперматозоиди:
•    Да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение;
•    Да не страда от наследствени хронични заболявания, да е психически и физически здрав, с нормални спермални показатели;
•    Изследванията му за ХИВ, Сифилис, Хепатит В и С; Трихомони, Уреоплазма, Микоплазма да са отрицателни;
•    Да му е направен репродуктивен скрининг,

Как се следи законово процедурата:
Процедурата по даряване започва след подписване на Декларация - информирано съгласие за донорство на сперматозоиди.

Донорите могат да даряват сперматозоиди до осъществяването на пет реализирани бременности, в която бройка влизат и собствените им деца. Информацията за това колко пъти едно лице е било донор на репродуктивен материал се получава от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Всеки потенциален донор се проверява по служебен път за предходни дарявания в ИА „Медицински надзор”.

Донорството на сперматозоиди е безплатен акт. Според Наредба 28 се допуска единствено обезщетяване на донорите в разумни размери за направени разходи за път, настаняване и престой, отсъствие от работа, за причинен дискомфорт, за пропуснати ползи и др.

Донорът на сперматозоиди не получава информация за двойката, която използва дарения материал, нито за детето, родено чрез даряването на сперма, както и обратното.

Как се осъществява на практика даряването на сперматозоиди?
Желаещият да дари сперматозоиди мъж преминава през серия от сериозни задължителни изследвания с цел да се изключи наличието на каквито и да е инфекциозни заболявания.

В случай, че бъде одобрен за донор на сперматозоиди, той подписва информирано съгласие. С оглед на това да се замразят няколко семенни проби, желаещият да дари посещава клиниката между 3 и 10 пъти с цел събиране на материал, като при всяко посещение трябва да спазва въздържание от отделяне на семенна течност не по-малко от два и не повече от пет дни. Семенната проба се замразява за период от шест месеца с цел да се изключи възможността от предаване на инфекции.

Имат ли права донорите на яйцеклетки и сперматозоиди върху родените в резултат на дарението деца и как законът защитава правата на родителите?
Българският закон е категоричен в това отношение. Детето, което може да се роди вследствие на ин витро процедура с донорска яйцеклетка или чрез донорски сперматозоиди, е дете на семейството, приело донорския материал.
Донорът-мъж или донорът-жена не носи отговорност и няма никакво право на каквито и да било претенции към успеха на ин витро-процедурата, към реализираната бременност и към роденото след това дете.

Донорството на репродуктивен материал е високохуманна постъпка, която дарява най-ценното - живот. Тя дава смисъл на съществуването на многобройни семейства в България и в целия свят. Станете дарители, подарете живот и бъдеще!

За повече информация или за изразяване на желание за даряване на яйцеклетки или сперматозоиди може да се свържете с нас на:

За дарители: Тел. 02 4522141 или ни пишете на имейл: [email protected].
Нека заедно да дарим мечтаното щастие!
Благодарим ви!
Всички публикации

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Контакти

София 1407
ВИТА БАЗА 2 - ул. Филип Кутев №10
Телефони: +359882060433, 02 45 22 141
Е-mail: [email protected]