Екип

Гергана Ингилизова-Пенчева - Ембриолог, дб, Отговорно лице Вита Инвитро център

Биография:

 • 2010 г. – до момента - Главен ембриолог във „Вита Ин Витро център” в МБАЛ „ВИТА” ЕООД - гр. София
 • 2013 – 2015 г. - Ембриолог в І САГБАЛ „Св. София” ЕАД - гр. София
 • 2008  2016 г. - Ембриолог и отговорно лице по асистирана репродукция във ІІ САГБАЛ „Шейново” ЕАД - гр. София; Координатор на системата за управление на качество във ІІ САГБАЛ „Шейново” ЕАД
 • 2008 – 2011 г. - Ембриолог в МЦ „Афродита” ООД – гр. София
 • 2005–2008 г. - Ембриолог в „Център по репродуктивна медицина и оплождане ин витро – София” - гр. София

  Образование и обучение:
 • 2015 – 2017 г. – Докторант към катедра „Биология“, факултет по Медицина, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. Защитена докторска дисертация на тема “Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцити и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв“ и придобита Образователна и научна степен доктор по „Медицинска биология“
 • 2004–2008 г. - Редовен докторант към катедра “Цитология, хистология и ембриология”, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София. Разработва докторска дисертация на тема: „Съвременен подход при лечение на безплодието чрез ин витро матурация и оплождане на човешки овоцити и култивиране на ембриони”. Отчислена с право на защита
 • 1997–2002 г. - Специалност „Клетъчна биология”, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София. Магистър по „Клетъчна биология и биология на развитието”
 • 1992 – 1997 г. - Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян. Паралелка с разширено изучаване на биология и английски език

  Квалификации и обучение:
 • 2016 г. – Сертифициран клиничен ембриолог от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) след успешно положен изпит
 • 2009 г. - Ин витро оплождане – IVF и ICSI процедури, ин витро матурация на човешки овоцити, криоконсервация на гамети и ембриони - Хайделбергски Университет – гр. Хайделберг, Германия
 • 2009 г. - Курс за вътрешни одитори на СУК в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008
 • Участие в следдипломни квалификационни курсове и конгреси в редица Европейски държави като Германия, Франция, Австрия, Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Швейцария, Белгия, Дания, Швеция, Финландия, Турция и др.
         Членства:
 • Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ)
 • Европейска асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE)
 • Международната асоциация за меки подходи в асистираната репродукция (ISMAAR)
          Чужди езици:
 • Английски език
 • Руски език

        Научна дейност:
 • Автор и съавтор в над 25 научни публикации в български и чуждестранни научни издания
 • Участия с доклади и постери в научни конгреси и симпозиуми
 • Сътрудник и редактор в научното онлайн издание MOJ Anatоmy & Physiology
 • Консултант на дипломни работи и научни проекти в областта на биологията и в частност Асистираната репродукция

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Контакти

София 1407
ВИТА БАЗА 2 - ул. Филип Кутев №10
Телефони: +359882060433, 02 45 22 141
Е-mail: [email protected]