Актуално

Какво работят ембриолозите и защо са толкова важни за успеха на зачеването – интервю с Росица Стояновска – ембриолог в Инвитро център ВИТА

14.04.2021
1. Каква е ролята на ембриолога във ВИТА Инвитро центъра?
-   Ние, ембриолозите, сме вискоквалифициран персонал с редица специфични умения. За да работим в Инвитро център, трябва да притежаваме образователно-квалификационна степен Магистър по една от следните биологични науки - Биология, Биотехнология, Молекулярна биология или Медицинска биология. Асистираната репродукция винаги е екипна работа, процесът е дълъг и включва няколко вида специалисти. При нас, във ВИТА, към всяка двойка с репродуктивни проблеми се подхожда индивидуално, като винаги има колаборация между ембриолога, акушер-гинеколога и пациентите. Ембриологът играе важна роля във всеки етап от инвитро процедурата. Основните му задължения са свързани с обработката и оплождането на човешки репродуктивни клетки в лабораторни условия. Не по малко важна задача е култивирането и селекция на най-добрите ембриони за трансфер, както и прилагането на криоконсервация /замразяване/ на репродуктивни клетки и ембриони.

2. Какво е по-добре да замразят бъдещите родители - ембрион или яйцеклетка?
-   Няма еднозначен отговор на този въпрос. Към всеки случай се похожда индивидуално.

3. Какъв е срокът на годност на замразения генетичен материал?
-  Теоретично краен срок на годност няма, преживяемостта на замразения генетичен материал не зависи от периода на съхранение, а от биологичните и жизнените му показатели и съответно - от способността му да оцелява при критичните процедури и условия на криоконсервация. Препоръчителният срок, съгласно  Наредба №28 от 20 юни 2007г. за дейности по асистирана репродукция, е до 5 години.

4. Възможно ли е да се унищожи замразен генетичен материал без съгласието на пациента?
Според чл.71, т.2 и т.6 от Наредба №28 от 20 юни 2007г. за дейности по асистирана репродукция основателни причини за унищожаване на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи са:
-    изтичането на максималния срок за съхранение, който е заявен от пациентите при подписването на декларацията за информирано съгласие преди криоконсервация;
-    изтичане на повече от 6 месеца след заявения срок за съхранение при непотърсени сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони.

5. Каква е процедурата по замразяването на генетичен материал и какво е по-различното при пациенти с онкологични заболявания?
-    В болница ВИТА за замразяване на яйцеклетки и ембриони използваме метода витрификация. Това е техника за бързо замразяване, която е  възможно най- безопасна и с висок процент на възстановяване клетките.
При пациенти с онкологични заболявания яйцеклетките или сперматозоидите трябва да бъдат замразени преди химиотерапията.

6. По какво се различават IN VITRO и ICSI?
ICSI  (интра-цитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката) e метод на оплождане, който се прилага при пациенти с отклонения в спермограмата:
-    Oligozoospermia- намалена концентрация на сперматозоидите;
-    Asthenozoospermia- намалена подвижност на сперматозоидите;
-    Teratozoospermia- лоша морфология на сперматозоидите;
-    При тестикуларна пунция, както и в случаи, при които не е имало успех след прилагане на ин витро метода.
При класическото ин витро оплождане яйцеклетките се култивират в лабораторни условия с необходимия брой сперматозоиди и оплождането настъпва спонтанно. За прилагането на този метод е необходимо резултатите от спермограмата да са в норма.
В определени случаи яйцеклетките могат да бъдат разделени и да се приложат двата метода на оплождане, за постигане на оптимални резултати.

7. Как точно се оценява дали една яйцеклетка е годна да даде начало на живот?
-    Най-често оценката на яйцеклетките се извършва въз основа на техните  морфологични характеристики. Яйцеклетките с овална форма, видимо полярно телце и хомогенна цитоплазма се определят като зрели и годни за оплождане.

8. Какъв е начинът, по който се избира сперматозоида, с който да бъде оплодена яйцеклетката?
- Тук отново залагаме на морфологичния подбор на сперматозоидите. Смята се, че сперматозоиди с по-малко видими дефекти са носители на нормален хромозомен набор и са подходящи за инжектиране в яйцеклетката.

9. Как се взема решение кои ембриони ще бъдат трансферирани и на кой ден да се трансферират?
- В зависимост от броя и от качеството на ембрионите се взема решение на кой ден да бъде извършен ембриотрансферът. Когато разполагаме с по-голям брой ембриони с добро качество,  препоръчваме култивиране до стадий бластоцист (ден 5-6) с цел по-добра селекция и подбор на най-добрите ембриони за поставяне в матката на жената. Разбира се ембриотрансфер може да бъде направен на втори, трети или четвърти ден, като преценката тук отново е строго индивидуална.

10. Има ли разлика между свеж и замразен трансфер по отношение на успеваемостта на процедурата?
В наши дни се прилагат максимално успешни и щадящи процедури и условия по криоконсервация и размразяване на гамети и ембриони, предоставящи изключително задоволителни проценти на преживяемост и последваща имплантация, но въпреки всичко е възможно успеваемостта при размразен трансфер да е малко по-ниска от тази при свеж, като това основно зависи от качеството и жизнените показатели на самите ембриони.

Затова ние, ембриолозите на ВИТА, винаги съветваме двойките внимателно да се консултират със своя лекар и ембриолог, защото наистина всеки случай е строго специфичен и уникален по своята същност. За да достигнем до така мечтания резултат трябва да изградим  пълно доверие между трите страни в процеса – лекар, ембриолог и пациенти.
Ако имате нужда от съвет, преглед или помощ, може да се свържете с нас през телефоните на Регистратура. Очакваме Ви!
Всички публикации

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Контакти

София 1407
ВИТА БАЗА 2 - ул. Филип Кутев №10
Телефони: +359882060433, 02 45 22 141
Е-mail: [email protected]